Nature Cleans Our Mess (Slowly)

Like it or not: our current society is heavily dependent on fossil oil.

Together we use the staggering amount of around 100 million barrels per day. Next to increasing global warming by the combustion of oil to CO2, fossil oil has other detrimental environmental effects.

Inevitable losses and spills occur in the production, refining and transport of oil. The most notorious spill of recent time is the Deepwater Horizon oil spill. Following an explosion on the Deepwater Horizon platform, an estimated five million barrels leaked directly from the oil well into the Gulf of Mexico. We all know the pictures of birds covered in black crude, and the harmful effects of oil spills on ecosystems requires little argument.

Does this oil stay forever in an eco-system after a spill? No, because some tiny lifeforms happily degrade this oil in nature.

To understand this, we need some basic biology. Humans, animals and any other living organisms need energy and building blocks to survive. If we eat a tasty tomato, the sugars, lipids and other carbon-rich compounds in the tomato are digested to supply us with energy and building blocks. The same holds true for bacteria, fungi and other microbial life: they all need carbon-rich food to stay happy. There is an enormous microbial diversity on Earth, and the preferred choice of food differs from microbe to microbe. Most like sugar, some thrive on lipids and a few can’t resist a meal of fossil oil.

In lab-scale experiments some species of bacteria effectively degrade fossil oil. And in oil-spill areas, such as the seawater around the Deepwater Horizon well, considerable numbers of oil-degrading bacteria are detected.

Does Nature thereby clean up the mess we created?

Not entirely, unfortunately. This is because bacteria need more than just food to live a happy life. Bacteria need a suitable temperature, other nutrients like nitrogen and phosphate, and some need oxygen. Only when this criteria are fulfilled, bacteria can consume and degrade oil effectively. In laboratory-experiments optimal conditions can easily be met, and oil-degrading bacteria perform very well under these circumstances. Creating optimal conditions for bacterial oil degradation at, for example, the bottom of the Gulf of Mexico is however practically impossible. The consequence is that oil is degraded, but at a much slower rate than theoretically possible.

In the very, very long term Nature will indeed clean up the oil we spilled, but it’s not fast enough for the people living in the area. They are affected in their everyday life, and the remarkable ability of Nature to clean up our mess should not slow down our efforts in creating renewable forms of energy.

Our planet might be patient, but can we wait that long?

By Peter Mooij, written under personal title

Ter ondersteuning van The Crowd Versus Olie Vervuiling in Ecuador en Milieuvervuiling in Gemeente Ede

Origineel Artikel: VERVUILD ENKA GRONDWATER MAG IN RIJN GELOOSD

Origineel deels gepubliceerd in Ededorp.nl 2 februari 2019

Waarom kies ik voor een doel zoals de rechtszaak van Chevron v. Ecuador? Gelukkig staat milieuvervuiling op iedereen hun netvlies tegenwoordig, omdat we begrijpen dat het allemaal met elkaar verbonden is.

En dan heeft de rechtszaak Chevron v. Ecuador mijn voorkeur omdat het over vervuiling van het grondwater gaat, en de Ede zaak gaat ook over grondwater vervuiling, maar dan wel van een andere orde.

Het gebied wat in Ecuador ernstig vervuild is, betrekt een oppervlakte van ongeveer 480,000 hectare. 100 hectare is 1 000 000 m2. Een voetbalveld is gemiddeld 6770m2. Dan, omgerekend in voetbalvelden, betrekt dat 4 800 000 000 gedeeld door 6770.

Dat zijn bijna 710 000 voetbalvelden. Ik kan mij dat niet voorstellen. Jij?

Vandaar dat ik mijn artikel, hieronder met jullie allemaal deel. Zodat wij samen het verschil kunnen maken en zijn.

Het stond afgelopen woensdag 30 januari in de Staatscourant: Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend aan Waterschap Vallei en Veluwe. Dat klinkt een beetje raar, jezelf een vergunning verlenen. Alhoewel, ik doe dat zelf ook zeer regelmatig. Vaak betreft het dan een afspraak met mezelf over iets wat ik eigenlijk niet zou doen en wat ik ook beter zou kunnen laten. Koekjes, bier en dat soort dingen.

De vergunning die het Waterschap zichzelf verleend heeft betreft toestemming om vervuild grondwater op te pompen en via een pijp ongezuiverd in de Rijn te lozen. Het grondwater is vervuild met onder andere sulfaat door de voormalige Edese kunststoffabriek ENKA en bevindt zich onder Ede’s grondgebied in wat bekend staat als de zogenaamde ‘sulfaatpluim’.

De verantwoordelijke instanties achter het lozingsplan, naast het waterschap, de Provincie Gelderland en de gemeente Ede, noemen dit lozen ‘saneringswerkzaamheden’. Maar in feite wordt er niet gesaneerd, maar verplaatst.

‘Zijn ze nu helemaal gek geworden’ hoor ik u roepen, dat is toch niet van deze tijd?’ Nee inderdaad, de vervuiling is ontstaan in een andere tijd. Een tijd dat er bij vervuilende productieprocessen niet zoveel aandacht voor milieugevolgen was. Dit betekent dus dat je latere generaties met je probleem opzadelt. Die latere generatie zijn wij. En wat doen wij? Wij schuiven het door naar de volgende generaties. Het is namelijk niet denkbeeldig dat dat oppompen en lozen wel honderd jaar gaat duren. En daarbij gaat het niet alleen om sulfaat maar ook om andere veel schadelijker stoffen.

Kan dat niet anders? Ja dat kan anders maar dat kost geld en het kost al zoveel geld. De provincie beraamt de kosten van het ongezuiverd lozen op de Rijn op € 10.690.000, maar ook dat bedrag is niet helemaal zeker. Het alternatief, zuivering van het grondwater, zou minimaal één miljoen extra kosten. Zou, want helemaal duidelijk is dat ook niet. Wel duidelijk is dat de overheid, provincie en gemeente Ede, voor de kosten opdraaien.

Laat de ENKA of haar juridische opvolger, de AKZO, dat betalen, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ is hier een logische gedachtegang. Jammer genoeg werkt dat niet zo. Allerlei wettelijke en juridische obstakels schijnen dat onmogelijk te maken. Zo spraken de provincie, de gemeente en de ENKA in 2006 af dat de ENKA verantwoordelijk was voor de vervuiling op ENKA terrein en dat de overheid de vervuiling daar buiten voor zijn rekening zou nemen. Alleen wist men toen nog niet hoeveel dat zou gaan kosten……

Wat vinden onze volksvertegenwoordigers daarvan? In ieder geval GroenLinks was en is steeds zeer kritisch geweest over deze voorgenomen lozing. Echter dat deed ze als oppositiepartij. Sinds vorig jaar is GroenLinks in Ede collegepartij. Sterker nog, GroenLinks wethouder Lex Hoefsloot is verantwoordelijk wethouder voor het ENKA dossier.

Dat ontslaat de andere partijen niet van hun verantwoordelijkheid, maar het maakt deze kwestie wel tot een politiek extra gevoelig dossier. Wat doet de GroenLinks wethouder, wat doet de Edese GroenLinks fractie, wat vindt de GroenLinks achterban? Vooralsnog is alleen die laatste vraag te beantwoorden.

Mijn Oproep

Help je mij? Help je ons? Alvast mijn hartelijke dank. Doneer dan hier: Chevron v. Ecuador.

Mijn kinderen, jouw kinderen en familie, vrienden, wij zijn je dankbaar.