Wie we zijn

The Crowd Versus is een crowdfunding platform voor juridische actie tegen multinationals – en soms ook overheden – die winst maken ten koste van mens en natuur. Door geld in te zamelen voor gerichte juridische stappen, kunnen we de disproportionele macht van multinationals een halt toe roepen.

Wij, samen met jou, helpen NGO’s en stichtingen bij het financieren van rechtszaken en andere juridische acties tegen deze miljoenenbedrijven. De NGO’s ondernemen deze juridische stappen altijd namens een groep mensen of een ecosysteem.

Doneer en doe mee aan een case

The Crowd Versus is een faciliterend platform, niet activistisch. En we werken niet om winst te maken, maar voor een eerlijke samenleving. De mensen achter The Crowd Versus hebben achtergronden in de advocatuur, lobby, business, communicatie en strategie. Vanuit hun gedeelde passie om de wereld eerlijker en duurzamer te maken, besteden zij een flink deel van hun vrije tijd aan The Crowd Versus.

ANBI instelling
De Nederlandse belastingdienst heeft The Crowd Versus de ANBI status toegekend, waarmee een aantal fiscale voordelen samenhangen:

  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

In overeenstemming met de Nederlandse ANBI regels, ontvangen alle leden van het dagelijks bestuur en van de Raad van Advies geen inkomsten behalve vergoeding voor gemaakte onkosten. De operationele leiding ontvangt een bescheiden management vergoeding die past binnen de Nederlandse vergoedingsnormen in de publieke sector.

Stichting The Crowd Versus
Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
Nederland

Triodos Bank IBAN: NL33 TRIO 078 472 39 15
RSIN nummer: 853806354
Kamer van Koophandel nummer: 60200669

Mensen

Dagelijks bestuur
Ons dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden met bijzonder verschillende achtergronden in recht, public affairs, strategie en media Geïnspireerd door een gedeelde passie voor rechtvaardigheid en duurzaamheid, wijden zij hun vaardigheden en een substantieel deel van hun vrije tijd aan stichting The Crowd Versus.
Jan van de Venis (President)
Jan Willem Nieuwenhuys (Treasurer)
Inge Wallage (General board member)

Raad van advies
Onze raad van advies met uitgebreide internationale ervaring op diverse terreinen is geïnstalleerd om het dagelijks bestuur te ondersteunen.
Richard Harvey (Barrister at Garden Court Chambers; lead Counsel at ICTY)
Maarten de Jong (Managing Director at Oneplanetcrowd)
Kumi Naidoo  (Executive Director at African Civil Society Centre
Godwin Ojo (Executive Environmental Rights Action / Friends of the Earth Nigeria)
Uygar Ozesmi (Director Eastern Europe and West Asia at Change.org)
Leida Rijnhout (Programme Coordinator Resource Use & Consumption at Friends of the Earth Europe)
Michel Uiterwaal
(Human Rights Lawyer and Advisor on Extractives, Human Rights and Conflict at IKV Pax)
Samantha Smith (Leader Global Climate and Energy Initiative at WWF International)
Cees van Dam (Professor of International Business and Human Rights at Erasmus University Rotterdam)
Maartje van Putten (Managing Director at Global Accountability)
Gert van Maanen (Expert in development banking and micro-finance)
Joris Voorhoeve (Chair board of trustees at Oxfam International)

Operationeel team
De operatie wordt ondersteund door een fantastisch team van medewerkers en vrijwilligers.
Marco Witschge (Platform Lead)
Sander Koolwijk (Communication Lead)
Jone van Rees (Campaign Coordinator)
Linde Nieuwenhuys (Financial assistant)
Marja Le Bens (Team Communication)
Sandra Vervoort (Social Media)

Communicatie- en Ontwerpbureaus
Een aantal betrokken buro’s hebben zich aangesloten bij The Crowd Versus.
This That + The Other (strategie en communicatie-advies)
310K  (huisstijl, logo, audiovisueel en ontwerp)
Natwerk (strategie)
Halal (facilitator)
Mirvoud (copy- en communicatie-advies)