Wat is The Crowd Versus?
The Crowd Versus is een crowdfunding platform voor juridische actie tegen multinationals – en soms ook overheden – die winst maken ten koste van mens en natuur. Door geld in te zamelen voor gerichte juridische stappen, kunnen we de disproportionele macht van multinationals een halt toe roepen.

Wij, samen met jou, helpen NGO’s en stichtingen bij het financieren van rechtszaken en andere juridische acties tegen deze miljoenenbedrijven. De NGO’s ondernemen deze juridische stappen altijd namens een groep mensen of een ecosysteem.

Is The Crowd Versus een profit of een nonprofit organisatie?
Begonnen als Grrrowd, is The Crowd Versus op 10 maart 2014 opgericht als stichting onder Nederlands recht. De Nederlandse belastingdienst heeft The Crowd Versus de ANBI status toegekend, waarmee een aantal fiscale voordelen samenhangen:

 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

In overeenstemming met de Nederlandse ANBI regels, ontvangen alle leden van het dagelijks bestuur en van de Raad van Advies geen inkomsten behalve vergoeding voor gemaakte onkosten. De directeur ontvangt een management vergoeding die past binnen de Nederlandse vergoedingsnormen in de publieke sector.

Welke kosten worden van mijn donatie afgetrokken?
De kosten van de partijen die jij steunt zijn niks vergeleken de tientallen miljoenen euro’s die multinationals uitgeven om te zorgen dat ze kunnen blijven doen wat ze (verkeerd) doen. Onze sociale advocaten geven om de rechtszaken waaraan ze werken en rekenen daarom redelijke tarieven. Dit in tegenstelling tot de buitenproportionele fees die de grote advocatenkantoren in rekening brengen aan grote bedrijven.

Om jouw case te kunnen funden met The Crowd Versus, betaal je slechts het noodzakelijke. En met het noodzakelijk bedoelen we:

 • Betalingskosten “payment provider”
  De betalingskosten op iedere transactie zijn gemiddeld 3,5%.
 • The Crowd Versus kosten
  Er is een fee van 6,5% om de kosten van The Crowd Versus te dekken. Dit geld gebruiken we vooral om aandacht te vragen voor de case, maar ook voor het onderhouden van het platform.
 • Affiliate fee
  Voor donaties die binnenkomen dankzij de inspanningen van jouw NGO/stichting, is een 10% fee ingebouwd. Komen donaties binnen door activering van The Crowd Versus, dan gebruiken we deze 10% fee voor dezelfde zaken als waarvoor jouw NGO ze zou gebruiken, namelijk om de campagne te ondersteunen, de case een gezicht te geven en de kosten te dekken.
  Dankzij een affiliate code die iedere NGO, stichting of andere affiliate van ons ontvangt, kunnen wij de herkomst van donaties eenvoudig bepalen. Bij de online activatie van je achterban stuur je deze code mee in de link.

Waarom moet ik deze gegevens verstrekken als ik een betaling maak bij The Crowd Versus?
Voor online betalingen is het wettelijk vereist (EU Know-Your-Customer-regels ter voorkoming van fraude, cybermisdaad en financiering van terroristische organisaties) dat The Crowd Versus jouw voornaam, achternaam, e-mail adres, land van verblijf, nationaliteit en geboortedatum registreert. We gebruiken jouw gegevens in overeenstemming met de EU-wetgeving op de privacy, lees ook onze privacy policy.

Wie kan een The Crowd Versus project starten?
Wil jouw NGO/stichting een case crowdfunden met The Crowd Versus, dan checken wij allereerst de kredietwaardigheid aan de hand van een trackrecord van verantwoorde uitgaven, succesvolle eerdere projecten en/of de professionaliteit en de transparantie van de financiële organisatie. We ontvangen daarnaast graag een kostenspecificatie van het te crowdfunden bedrag.

De juridische actie zelf moet aan de volgende criteria voldoen:

 • Indien succesvol, zal het een belangrijke positieve uitwerking hebben op sociale, ecologische en economische rechtvaardigheid op lokaal, regionaal en wereldwijd niveau voor huidige en toekomstige generaties.
 • Haalbaar.
 • Ingebed in een levenscyclusstrategie.
 • Er is goed geïnformeerd advies verkregen voor deze juridische actie.
 • Maakt deel uit van een brede burgerbeweging die begint met een individu of een kleine groep van individuen – slachtoffers of activisten – die opstaan tegen een machtige partij die duidelijk betrokken is in een onrechtvaardige praktijk.

Alleen als jouw case aan deze criteria voldoet kunnen wij de crowd garanderen dat alle donaties worden gebruikt voor het beoogde doel.

Voor overige vragen kun je ons een e-mail sturen: support@thecrowdversus.org